Blogové texty

Každý skúsený marketér vám povie, aké benefity pre váš firemný web prináša budovanie blogu. Blogové texty by pritom mali spĺňať niekoľko funkcií. Tou prvou je samozrejme zaujímavý obsah, ktorý má tendenciu pritiahnuť potencionálnych zákazníkov. Správny copywriter musí byť preto nielen talentovaný textár. Musí mať prehľad v digitálnom marketingu a mal by byť tak trochu aj psychológ. Je to najmä preto, že musí odhadnúť budúce správanie vašej cieľovky.  Ak sa mu to podarí, vie ľahko nastaviť komunikačný jazyk v blogových textoch tak, aby bol preň príťažlivý. Ďalšou funkciou blogu je posunúť vás na Google smerom nahor. Mať talent na písanie preto nie je základom úspechu. Chce to akúsi nadstavbu. Spojenie talentu a prirodzený cit pre zapracovanie kľúčových slov tak, aby konečný výsledok nepôsobil umelo. Treba si uvedomiť to, že blogové texty čítajú ľudia. Na druhej strane je Google neúprosný a vyžaduje šikovnú optimalizáciu.

Blogový text: magnet pre vašu cieľovku

V prvom rade by mal byť nekonvenčný a originálny. Bezprostredne pred písaním copywriter špecifikuje cieľovku a odhadne jej správanie. Nastaviť správnu komunikáciu prostredníctvom blogového textu je niekedy fuška. Kreatívny a skúsený copywriter by však.mal túto úlohu zvládnuť ľavou zadnou.

blog

Aký by mal byť?

V prvom rade  správne optimalizovaný.

Čo to znamená v praxi? Mal by dodržiavať zásady správnej SEO optimalizácie. Dôležitým aspektom je prehľadnosť a čitaťeľnosť. Mal by sa držať témy a zbytočne neodbáčať. Netreba zanedbať ani vizuálnu stránku blogového textu. Všetko samozrejme v súlade s gramatickými pravidlami a štylisticky správne. Úplným základom akéhokoľvek obsahu je analýza kľúčových slov. Nepodceňujte preto jej význam ani pri písaní blogových textov.

Ako na šťavnatý blog?

Chce to dávku kreativity a praktických zručností. Ak ale nájdete šikovného copíka, máte takmer vyhraté.

Stotožňujem sa s myšlienkou, že dlhodobá spolupráca firmy s jedným copywriterom je efektívnejšia ako jednorazový projekt. Copywriter si tak môže detailne prehĺbiť znalosti produktu či služby vašej spoločnosti a nastaviť správnu komunikáciu. Budovaním blogu v jednotnom copywriterskom jazyku sa spolupodieľa na budovaní brandu vašej spoločnosti. Napriek môjmu presvedčeniu sa striktne nevyhýbam ani jednorazovej textácii.

 

Dlhodobá spolupráca

Po úvodnej konzultácii, kde sa porozprávame o vašej predstave vám vypracujem redakčný plán. Je to v podstate plán blogových textov na určité obdobie. Opiera sa pritom o analýzu kľúčových slov. Vypracujem vám ho v súlade s doteraz nastavenou marketingovou komunikáciou po dôkladnej analýze vášho produktu, alebo služby. V pravideľných intervaloch vám budem v nasledovnom období dodávať blogové články na váš web.

Jednorazové projekty

Pokiaľ nemáte záujem o dlhodobú spoluprácu,  som otvorená aj jednorazovým projektom. Pri písaní blogových článkov sa snažím odlíšiť od vašej konkurencie. Využívam pri tom viacero zdrojov a príprava materiálov mi zaberie niekoľko hodín. Je to tak preto, že kvalitný copywriting by mal byť postavený na kvalite obsahu, nie na počte napísaných textov za určiú jednotku času.

Budeme spolu blogovať?